พระขุนแผนพรายกัญญา..Mv.2Praai Ganya Khun Paen Amulet *****

ท่านพระครูวัตรป่า(ญาคูจุณฑ์)เสนาสนะวัตรป่าเจ้าสัว จ.อุบลราชธานี source

Read More

DIFFERENCEOF“PHRA KHUN PAEN” AND “KHUN PAEN”

www.billionmore.com source

Read More

Kruba Subin Kaokukmalo Khun Paen bucha

This is Kruba Subin Kaokukmalo Khun Paen bucha, only made 39 pieces, an extremely limited edition. This bucha is 9.5 […]

Read More